#เที่ยวถ่ายเป็น ค้นหาความงามแห่งมัณฑะเลย์ A

เพิ่มเพื่อน

นอกจากย่างกุ้งแล้ว หากเราต้องการสัมผัสความสวยงามจากธรรมชาติในประเทศพม่า มัณฑะเลย์จะเป็นเมืองๆนึงที่อยู่ในใจของใครหลายคน ทริปนี้เราจะนำท่านไปเปิดประสบการณ์และค้นหาความงามแห่งมัณฑะเลย์และบอกเล่ามันออกมาเป็นภาพด้วยกัน จะมีมุมไหนที่เราจะได้พบเจอ จะมีความรู้สึกไหนที่เราจะได้รับ ไม่มีใครตอบแทนใครได้นอกจากคุณต้องไปสัมผัสมันด้วยตัวเอง...

สมุดโน๊ตทีม


“เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ” 
Myanmar Mandalay Plan A

Period : May-Sep 2017 (4 วัน 3 คืน)
Route : มัณฑะเลย์ - อินวา - สกาย - พินอูลวิน
แนวการถ่ายภาพ : Life style & Landscape (บุคคล & สถานที่) 
รับจำกัดจำนวน 10-15 ท่าน


High Light
 • Hsinbyume Paya เจดีย์ชินพิวเม ที่ได้สมญา "ทัชมาฮาล แห่งลุ่มน้ำเอยาวดี"
 • Gokteik Viaduct โกเต็ค เวียดัค (สะพานกื้ด) สะพานรถไฟที่สูงที่สุดแห่งที่ 2 ของโลก
 • Pyin Oo Lwin พินอูลวิน เมืองตากอากาศกลิ่นอายอังกฤษ
 • Maha Muni Buddha Image พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปมีชีวิต
 • U Bein Bridge สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

วันเดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2560     ราคา 17,990 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วบิน)
*สอบถามวันเดินทางได้ทางไลน์*
 
(ราคานี้สำหรับห้องพักคู่ หากต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,300 บาท)
• ราคารวมทุกอย่างตามที่ระบุในโปรแกรม (อาหารเช้า 3 มื้อ,กลางวัน 3 มื้อ,เย็น 3 มื้อ) *วันแรกเริ่มด้วยอาหารมื้อเย็น*
• ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 
Itinerary
วันแรก  เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
+วัดพระมหามุนีย์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีชีวิต ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
+เจดีย์วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ที่ตั้งอยู่ในวัดชเวนันดอร์  ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากจากการที่เป็นที่ตั้งของวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่พระเจ้ามินดง ทรงให้รื้อออกมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์เเล้วเอาถวายเป็นพุทธบูชายังวัดเเห่งนี้ จึงเป็นเพียงอาคารไม้เก่าเเก่อาคารเดียวที่รอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ ถือว่าเป็นผลงานศิลปะของราชวงศ์คองบองชิ้นเอกที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกเเล้วบนเเผ่นดินพม่า
วิหารชเวนันดอร์  อาคารไม้สักโบราณเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่เหลือรอดจากพิษของสงครามมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเเต่เดิมนั้นมันเป็นวิหารที่พระเจ้ามินดง ใช้ในการปฏิบัติธรรมของพระองค์ เเละมันเคยตั้งอยู่ภายในพระราชวังมัณฑเลย์ 
+มัณฑะเลย์ฮิล ชมพระอาทิตย์ตกบนทิวเขาจุดที่สวยงามในการถ่ายภาพ (กรณีฝนตกไม่สามารถเดินทางได้)
จากนั้นเช็คอินเข้าโรงแรมในมัณฑะเลย์
(ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น) 

วันที่ 2 เที่ยวเมืองอินวา (Inwa หรือ Ava)
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม...
+รถม้าชมเมือง นั่งรถเที่ยวชมเมืองอินวา
+อารามไม้สักบากายาจอง สร้างในสมัยพระเจ้าบากะยีดอว์ ตั้งอยู่นอกกรุงอังวะไปทางทิศใต้ สร้างจากไม้สักทั้งหลัง แกะสลักลวดลายตกแต่งสวยงาม ภายในวัดนี้มีเสามากถึง 267 ต้น ตรงกลางของอาคารสร้างเป็นประสาทแบบพม่ามี 7 ชั้น จุดที่น่าสนใจของวัดนี้น่าจะเป็นฝีมือการแกะสลักไม้ รูปครุฑยุดนาค ฝีมือของช่างชาวอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลย
+วัดมหาอ่องเหม่ บ่องซาน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘เมห์นู อ๊อกคยัง’ (Me Nu Oak-Kyaung) อันมาจากชื่อของพระนางเมห์นู มเหสีของพระเจ้าบากะยีดอว์ (ผู้เป็นยายของพระนางศุภยลัต พระราชินีองค์สุดท้ายของพม่า) ส่วน ‘อ๊อกคยัง’ หมายถึงวัดที่สร้างด้วยปูน วัดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยปูนตามแบบโครงสร้างไม้ดั้งเดิมที่พังทลายลงในในช่วงแผ่นดินไหวในปีพ.ศ.2381 โครงสร้างดั้งเดิมนั้นว่ากันว่าสวยอลังการมาก มีหอสวดมนต์ที่มีหลังคาซ้อนสูงมากมายถึง 7 ชั้น หลังจากเสียหายหนักเมื่อตอนแผ่นดินไหว พระนางชินพยูมะสินพระธิดาของพระนางเมห์นู โปรดให้บูรณะขึ้นมาใหม่ภายหลัง
ทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น... 
+ซูนอูพองยาชิน วัดที่ตั้งอยู่สูงสุดบนเนินเขาสกาย
+เจดีย์มิงกุน ชมระฆังชิ้นเดียวในโลกที่ถูกสร้างมาด้วยชีวิต ดูประวัติเพิมเติมคลิกที่นี่
+ชมทัศนีย์ภาพบนเนินเขาสกาย
+เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์ที่ได้รับสมญานาม "ทัชมาฮาล แห่งลุ่มน้ำเอยาวดี"
ทานอาหารเย็น เมนูอาหารไทย...

วันที่ 3 เที่ยวเมืองพินอูลวิน
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (box set)
+โกเต็ค เวียดัค (สะพานกื้ด) เป็นสะพานรถไฟที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นั่งรถไฟชมความมหัศจรรย์ของสะพานและทัศนียภาพที่สวยงาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น...
+เมืองพิลอูลวิน ชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีกลิ่นอายของประเทศอังกฤษ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
ทานอาหารเย็น เมนูอาหารจีน...

วันที่ 4 วันเดินทางกลับ
ทานอาหารเช้าที่โรงแรม...
+วัดมหากันดายงค์  วัดแห่งนี้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์และสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนธรรมะ และพระไตรปิฎกมากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงาม ทำให้ชาวพม่าส่วนมากนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ ในช่วงเพล เวลา 10.30 น. จะมีภิกษุสงฆ์ สามเณร ตั้งขบวนเดินเรียงแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหารด้วยอาการสำรวม ในทุกๆ วันจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมชื่นชม และจัดเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนเกือบ 1,400 รูป (ท่านสามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง หรือสมุด ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์การเรียน มาบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้)
+สะพานไม้อูเบง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร สร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงมายังอมรปุระ พระเจ้าปดุงโปรดฯให้ขุนนางที่ชื่อ ‘อูเบ็ง’ ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน จึงเป็นที่มาของชื่อ สะพานอูเบ็ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอจีซึ่งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ สามารถใช้บริการเรือพายเพื่อชมวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ทะเลสาบได้
ทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น...
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

**สถานที่ตามที่แจ้งไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือตัดทอนตามความเหมาะสม**


สะพานไม้สักอูเบง


พระมหามัยมุนี


นั่งรถม้าชมเมืองวัดมิงกุน ที่ตั้งของ"ระฆังมิงกุน" ระฆังชิ้นเดียวในโลกที่ทำขึ้นด้วยชีวิต


เจดีย์ชินพิวเม "ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี"

 • Poster-Oneday.jpg
  ทริปถ่ายรูปแบบวันเดียว ไปเช้า - เย็นกลับ สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวและฝึกถ่ายรูปด้วยกันใน 1 วัน มีทริปให้เลือกทั้งแบบเข้มข้น และแบบชิลๆ ตามไปเลือกทริปที่เหมาะกับตัวเองได้เลย..

 • 1579670024510[1].jpg
  เที่ยวถ่ายรูปซากุระไต้หวันกับช่างภาพครีเอทีฟ นั่งรถไฟสายโรแมนติคแห่งขุนเขาอาหลิซาน ดินแดนแห่งเส้นทางรถไฟสวยติดอันดับโลกพาเที่ยวถ่ายรูปในแหล่งท่องเที่ยวสุดชิคในไทเป อิ่มกับธรรมชาติท...

 • 52608875_1861117440661044_4088750355452526592_n.jpg
  ทริปถ่ายภาพทริปนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปแช่ตัวกันในทะเลสาปปางอุ๋งที่ที่เขาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เป็นทะเลสาปในม่านหมอกที่ใครไปแล้วจะเหมือนต้องมนตร์และอ...

 • 69652740_2158674637571988_6536462804537311232_n.jpg
  ทริปถ่ายภาพไต้หวันไปกับช่างภาพอาชีพทริปนี้จะพาไปเที่ยวสไตล์มินิมอล พาเดินเที่ยวถ่ายรูปเมืองไทเปกับจุดเช็คอินต้องห้ามพลาดของเหล่าสาวกสายอาร์ต สัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เ...

 • Poster Stuning JP.jpg
  ทริปถ่ายภาพทริปนี้จะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศของฤดูใบไม้แดงของเมืองแห่งสุดยอดคราฟเบียร์และวิทยาศาสตร์สุดเจ๋ง..อิบารากิ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก เดินเล่นบนสะพานคนเดินที่ยาวที่สุดและสูงท...

 • Poster-Turkey.jpg
  ตุรกี อะฮอย!! ทริปถ่ายภาพดินแดน 2 ทวีป แหล่งมรดกโลกเยอะติดอันดับ ลุยแดนอะนาโตเลียที่มีธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ตระการตา สัมผัสความเป็นตุรกีไปด้วยกัน 8 วันเต็มกับช่างภาพครีเอทีฟมือหนึ...

 • IMG_3296.jpg
  แพลนทริปที่จัดเต็มจุดชมซากุระสวยติดอันดับกับไฮไลท์ล่องเรือและรถจักรไอน้ำที่ทุกคนรอคอย ทริปนี้บอกเลยว่าครบทุกรส คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยจัดมา พร้อมที่พัก 3 ดาวแบบส่วนตัว (ไม่นอนรวม) ...

 • IMG_3934.jpg
  ทริปกินดีอยู่ดีทริปนี้พาไปเที่ยวถ่ายรูปธรรมชาติอันตระการตาของบาหลี ฟินไปกับดินเนอร์ซีฟูดกุ้ง Lobster ริมหาดจิมบารัน โล้ชิงช้า Bali Swing จุดเช็คอินต้องห้ามพลาด สนุกไปกับการถ่ายรูปม...

 • PosterFireflies.PNG
  Route พิเศษ...เทศกาลหิ่งห้อยโตเกียว Tokyo Fireflies Fest and Love Shrineเที่ยวโตเกียวในมุมใหม่..ชมเทศกาลหิ่งห้อย ย้อนรอย 2 เมือง Little Edo คาวากูชิโกะหนึ่งวันเต็ม รับหินศักดิ์สิ...

 • IMG_3296.jpg
  เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ ทริปนี้จะพาคุณไปเก็บภาพซากุระของ 4 เมืองในญี่ปุ่น จะเซลฟี่หรือโพสท่ากันให้มันสเอาให้เต็มที่กันไปกับ... สวนโอนิโอชิดาชิเมืองคิจิโจจิ เทศกาลซากุร...

 • IMG_3044.jpg
  นอกจากย่างกุ้งแล้ว หากเราต้องการสัมผัสความสวยงามจากธรรมชาติในประเทศพม่า มัณฑะเลย์จะเป็นเมืองๆนึงที่อยู่ในใจของใครหลายคน ทริปนี้เราจะนำท่านไปเปิดประสบการณ์และค้นหาความงามแห่งมัณฑะเล...

 • IMG_2688.jpg
  #เที่ยวถ่ายเป็น ทริปนี้พาไปตามหาแสงแรกของตะวันแห่งเขาแดงและทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย เราจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอันงดงามของอุทยานชายฝั่งทะเลแห่งแรกของไทย กับช่วงเวลาชมนกนานาชนิดที่บึงบ...

 • IMG_2088.jpg
  เปิดทริปท่องเที่ยวเกาะทางใต้สุดของญี่ปุ่น Kyushu ทริปนี้พาเที่ยวสถานที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเกาะนี้ มาพบกับความมหัศจรรย์ของหุบเขาลาวาและสถานที่ไฮไลท์ล้ำค่า โดยมีไกด์ท้องถิ่นมาช่วยแนะ...

 • Poster sendai.jpg
  Life Happily Trip in Sendai**พักรร. 6 คืน เที่ยว 6 วันเต็ม**พิเศษ!! ทริปนี้จะพาไปขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยังมีชีวิต แถมด้วยล่องเรือรำลึกถึงสถานที่แห่งสึนามิ และ free time วั...

 • Poster-Nan.JPG
  มาแล้วตามคำเรียกร้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็เรียกหา สมุดโน๊ตเลยจัดให้..กับทริปเที่ยวเมืองน่านสุดฮิปหนาวนี้ พาไปรู้จักเสน่ห์เมืองน่านที่ใครๆก็ต้องร้องว้าว!! นอนดูดาวบนดอยที่ปกค...

 • IMG_0145.PNG
  กินดีอยู่ดีทริปนี้จะพาไปเที่ยวถ่ายรูปที่ไต้หวัน ดินแดนแห่งศรัทธาและรอยยิ้ม ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธุ์ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Lonely Planet เราจึงจะได้สัม...

 • IMG_9762.JPG
  เที่ยวมัณฑะเลย์ทริปนี้เราจะนำท่านไปเปิดประสบการณ์และค้นหาความงามแห่งมัณฑะเลย์และเมืองพุกามแหล่งอารยธรรม พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศความงามของแม่น้ำเอยาวดีอันมีเรื่องราวที่เล่าขาน creat...

 • IMG_9763.JPG
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ" เดินดิน ดูดาว ดอยม่อนจอง ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสีทอง ทริปนี้สำหรับขาลุยทั้งหลายที่ชอบความท้าทาย เอาชนะใจตัวเองด้วยการพิชิตยอดดอยม่อนจองเพื่อชมควา...

 • IMG_9760.JPG
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ" Sakura Hokkaido ทริปนี้จะพาไปเที่ยวดินแดนยอดฮิตที่หลายคนถวิลหา พาชมบรรยากาศท่ามกลางดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ธรรมชาติที่หลายๆคนยังไม่เคยได้สัมผ...

 • IMG_9761.JPG
  “เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ” ขอเสนอแพ็คเกจเที่ยวเกาหลีทริปแรกกับการท่องแดนโสมพาเที่ยวถ่ายรูปตามสถานที่มีชื่อต่างๆของเกาหลี กับอาหารที่มาครบหลากเมนูเตรียมไปมันและสนุกกันให...

 • 13239280_865301116909353_3151371725734524715_n.jpg
  // "ทริปท่องเที่ยวแบบสโลวไลฟทริปนี้ พาเที่ยวจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ชื่นชมธรรมชาติ สวนดอกไม้ที่นิงะตะ Niigata ประตูสู่ทะเลและภูเขา เป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลในภาคกลางของญี่ปุ่น...
  ฿34,900

 • 2-ao-dai-ho-chi-minh-city.jpg
  “เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ” South Vietnam /Ho Chi Minh-Cu Chi (3Days 2 Nights)#เที่ยวถ่ายเป็น ทริปนี้จะพาไปเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่โฮจิมินท์ซิตี้ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของป...
  ฿12,900

 • main_slider2016_img02.png
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ"Osaka Observation in Summer สมุดโน๊ตพาสำรวจโอซาก้ารอบเมืองแบบไม่ฟิกซ์เวลา เดินทางด้วยรถสาธารณะ สัมผัสอารมณ์ของการเดินทางในญี่ปุ่นอย่างแท้จริง...
  ฿21,900

 • hobbit1.jpg
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ"ทริปนี้จะพาไปเที่ยวเล่นถ่ายภาพเป็น..ที่ดินแดนในฝันของใครหลายคน ด้วยทัศนีย์ภาพของธรรมชาติอันสวยงามบวกกับบรรยากาศที่เย็นสบายพอดีๆ เราคงจะได้ถ่าย...
  ฿59,900

 • IMG_7285.jpg
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ"Unseen Japan Old Town & NatureSeason of Sakura # 3 Period : 8 - 13 เมษายน 2559 (5 วัน 4 คืน) แนวการถ่ายภาพ : บุคคลและสถานที่ Lifestyle &a...
  ฿22,500

 • IMG_6867.JPG
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ" U n s e e n G u n m a Season of Leaves Change #2 Period : 24 - 28 ตุลาคม 2558 (5 วัน 4 คืน) แนวการถ่ายภาพ : บุคคลและสถานที่ Lifestyle &...
  ฿16,900

 • coverpage2.JPG
  Unseen Gunma Season of Sakura#1 5D 4N / 5 วัน 4 คืน ราคา 17,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) นั่งรถไฟหัวจรวด "ชินคันเซ็น" สู่เมืองกุนมะ Unseen Japan ขึ้นกระเช้า Ikah...

 • 316.jpg
  "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ"‪#‎เที่ยวถ่ายเป็น‬"วิถีสังขละบุรี" ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืนการเดินทาง : รถตู้ VIPแนวการถ่ายภาพ : Landscape & Life styleDestination : ลำน้ำส...

 • 16.jpg
  ทัวร์ดอยวาวี - ดอยช้าง - ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืนวัดร่องขุ่น - ดอยวาวี - ดอยช้าง - วัดพระธาตุจอมแจ้ง-ดอยแม่สลอง - พระขี่ม้าบิณฑบาต - ดอยตุง - แม่สายกรุ้ปสำหรับ 10 ท่านราคา 8,900 บาท/ท่...
  ฿8,900
Visitors: 41,824