ทริปเชียงราย 3 ดอย "เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ"

ทัวร์ดอยวาวี - ดอยช้าง - ดอยแม่สลอง 3วัน 2คืน
วัดร่องขุ่น - ดอยวาวี - ดอยช้าง - วัดพระธาตุจอมแจ้ง-ดอยแม่สลอง - พระขี่ม้าบิณฑบาต - ดอยตุง - แม่สาย
กรุ้ปสำหรับ 10 ท่าน
ราคา 8,900 บาท/ท่าน

High Light : วัดร่องขุ่น,ไร่ชากลางหุบเขาบ้านวาวี, ทะเลหมอกดอยกาดผี,พระขี่ม้าบิณฑบาตร, ถนนซากุระเมืองไทย(เฉพาะปลายธันวาถึงปลายมกรา),ชมไม้เมืองหนาว,พระตำหนักดอยตุงศิลปะร่วมล้านนาและสวิตเซอร์แลนด์

 


สิ่งที่ท่านจะได้รับสำหรับทริป “เที่ยวเล่น ถ่ายภาพเป็น อย่างมืออาชีพ”

1. ได้ท่องเที่ยว
2. ได้ถ่ายรูปสวยขึ้น (รู้เทคนิคถ่ายภาพจากเทรนเนอร์ มุมมองในการถ่ายภาพใหม่ๆ)
3. ได้รางวัลพิเศษ (จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหรือลุ้นรับของรางวัล surprise)
4. ได้โฟโต้แมคกาซีน ที่รวมผลงานถ่ายภาพของทุกคนไว้ (สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อ)
5. ได้แลกเปลี่ยน แชร์ความคิดเห็น ในการถ่ายรูปกับเพื่อนร่วมทริปที่ชอบถ่ายรูปเหมือนกัน
6. ได้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแนวใหม่ ไม่ใช่แค่เที่ยวไปเรื่อยๆ ขึ้นรถ ลงรถไปตามที่ต่างๆ แต่เราจะไปเก็บความทรงจำที่ดีๆด้วยภาพที่เป็นฝีมือของตัวเอง

*ตลอดทริปการเดินทางท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและมุมมองใหม่ๆสำหรับการถ่ายภาพจากเทรนเนอร์ ที่จะทำให้ภาพถ่ายของคุณสวยขึ้น*

 

เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน/อาหารเย็น


รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นเดินทางไป ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเดินทางไป อ.แม่สรวย นำท่านสู่ ดอยช้าง สถานีเกษตรที่สูงดอยช้างเทือกดอยวาวี สถานีเกษตรที่สูงดอยวาวี ท่านสามารถชมวิว พร้อมชิมกาแฟสดจากไร่ฟรี ชมแปลงทดลองเกษตรที่สูงกาแฟอาราบิก้าและดูพืชพันธ์ไม้เมืองหนาวที่ดอยช้าง (ช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม มีดอกพญาเสือโคร่งบาน)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางต่อไป ดอยวาวี เข้าที่พัก เลาลีรีสอร์ท ดอยวาวีรีสอร์ท ท่ามกลางไร่ชา เที่ยวชมไร่ชา
ท่ามกลางหุบเขาที่บ้านวาวี ชิมชาและเลือกซื้อชากลับเป็นของฝาก

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นสไตล์จีนยูนนาน อาทิเช่นขาหมู หมั่นโถว ผัดยอดผัก เป็นต้น
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนท่ามกลางขุนเขา ตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน


05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปชมทะเลหมอกที่ ดอยกาดผี ชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตร.บนเทือกเขาดอยช้าง ในหน้าหนาวอากาศที่นี่จะเย็นจัดมองเห็น สายหมอก ก่อตัวที่หุบเบื้องล่าง มีทิวทัศน์สวยงามมาก

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่าน จะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. จากนั้นเดินทางขึ้น ดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงปลายเดือน ธันวาคม-ปลายเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน


06.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ รับคณะจากที่พักเดินทางไปที่สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้วเชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับพระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม จากนั้น ให้เวลาท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย

16.00 น. จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงราย / หรือสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

฿8,900
จำนวน:

หมายเหตุ


 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และราคาสามารถเปลี่ยนแปลงจากเดิม

อัตรานี้รวม


 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม


 • ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 41,822