Note Story

Note Story เป็นเรื่องราวของการเดินทางที่เราได้ออกไปพบเจอ แล้วนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแบบของเราเอง ด้วยหวังว่าสิ่งที่เราได้บอกเล่าไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ในทุกๆแง่มุม ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่รักการเดินทางหรือไม่ก็ตาม เพราะในการเดินทางไม่ใช่แค่การไปให้จึงจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันคือทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้าน แต่ก่อนเราอาจเคยรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวจิตใจของเราจะจดจ่ออยู่กับที่หมายที่เราจะไป โดยไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอื่นรอบๆตัว แต่เมื่อเราโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าการเดินทางมันจะมีความหมายมากแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จุดหมายที่เราไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นสิมันคือประสบการณ์ที่น่าจดจำจริงๆ

 
                                                                                                              Samoodnotestory
Visitors: 39,112